Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

piugioia
Gdzie się uczy i pracuje tam się ch*jem nie wojuje.
— Stare przysłowie z internetu

April 08 2018

piugioia
Piękne, musi być dobre
— myself

April 02 2018

piugioia
Czasami trzeba zrobić krok w tył, aby ruszyć do przodu.
— Wypok.peel

April 01 2018

piugioia
Z social skilli umiem tylko w social media.
— JA
piugioia
8947 432e 500
Reposted fromsavatage savatage viaalkohol alkohol
piugioia
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka

March 24 2018

piugioia
4473 0835 500
Reposted fromrightandreally rightandreally
piugioia
4699 c522
Reposted fromzciach zciach
piugioia
4816 7c6d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
piugioia
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viachorera chorera

March 16 2018

piugioia
4730 5912
piugioia
9680 e51c 500
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viaalkohol alkohol

March 01 2018

piugioia
Poza tym, jak to bywa w życiu, tak siebie znamy jak nas sprawdzono. Niczego nie można być pewnym, dopóki nie spróbujesz przekuć teorii w praktykę.
— Katarzynka - forum o poliamorii

February 04 2018

piugioia
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaasert4 asert4
piugioia
piugioia
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaasert4 asert4
piugioia
5619 de1a
Reposted frommev mev viaasert4 asert4

February 01 2018

piugioia
Reposted fromlivela livela viaalkohol alkohol

August 10 2017

2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl