Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

piugioia
Lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się czegoś nie zrobiło ~ Annie Sanders
piugioia
Z zasłony ołowianych chmur
Ulewa spadła nagle.
Rzucało nami w górę, w dół,
I fala zmyła żagle.

A bosman tylko zapiął płaszcz
I zaklął: - Ech, do czorta!
Nie daję łajbie żadnych szans!
Dziesięć w skali Beauforta! - Hej!

O pokład znów uderzył deszcz
I padał już do rana.
Piekielnie ciężki to był rejs,
Szczególnie dla bosmana.

A bosman tylko zapiął płaszcz
I zaklął: - Ech, do czorta!
Przedziwne czasem sny się ma!
Dziesięć w skali Beauforta!
— Krzysztof Klenczon

July 08 2019

piugioia
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viagdziejestola gdziejestola

July 07 2019

piugioia
4529 873d 500
piugioia
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viachangecolour changecolour
piugioia
4374 93eb 500
Reposted fromchangecolour changecolour

July 02 2019

piugioia
piugioia
Serotonina zapędza mnie bezwiednie w szał
Chcę to zatrzymać i nie chce, nawet nie wiem jak
Euforia
Potrzebuję cię jak... (wdech), bez tego stałbym się monodramem
Chyba przez to wciąż nie rozumiem, czemu woda nie jest droższa niż diament
Potrzebuję cię jak... (śmiech), bez tego stałbym się hologramem
Choć przenika mnie radość i czytam tak słabo z jej oczu, to wiem, co jest nam pisane
Moja droga, droga do celu, czuję się jakbym przedawkował bieluń
Jestem tak wysoko już, że chyba zaczyna mi brakować tlenu

June 24 2019

piugioia
3571 bd1c
Reposted fromwstawaj wstawaj viatobecontinued tobecontinued

June 13 2019

piugioia
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts

May 13 2019

piugioia
1991 f46b
Reposted fromimradioactive imradioactive viaalkohol alkohol
piugioia
5656 1ab5
piugioia
5588 08dd
piugioia
5583 531e 500
piugioia
5582 945b 500
piugioia
5580 50c0 500
Tags: porn funny

April 26 2019

piugioia
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiała wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urze­czywistniło.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagainnewlife againnewlife
6434 8823 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaagainnewlife againnewlife
5386 cfd2 500
piugioia
6736 239c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl