Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

piugioia
1991 f46b
Reposted fromimradioactive imradioactive viaalkohol alkohol
piugioia
5656 1ab5
piugioia
5588 08dd
piugioia
5583 531e 500
piugioia
5582 945b 500
piugioia
5580 50c0 500
Tags: porn funny

April 26 2019

piugioia
Jestem takim typem człowieka: muszę zakładać najgorsze, żebym umiała wytworzyć w sobie system obronny, dzięki któremu później łatwiej zniosę, gdyby się to urze­czywistniło.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagainnewlife againnewlife
6434 8823 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaagainnewlife againnewlife
5386 cfd2 500
piugioia
6736 239c
piugioia
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viaagainnewlife againnewlife
piugioia
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

February 20 2019

piugioia
"Ty jesteś coraz starszy, a laski z gimnazjum są w tym samym wieku"
Reposted fromasert4 asert4
piugioia
3015 df05 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997

February 06 2019

piugioia
3114 be4a
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viafriends friends
piugioia
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości? Samotność. W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— Monika Szwaja
Reposted fromstopme stopme viaasert4 asert4

February 03 2019

piugioia
2216 5cf2 500
Winona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts 1989
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapasisia pasisia
piugioia
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadestroyed destroyed
piugioia
9933 1f65
Reposted fromgrarzynka grarzynka viamajenki majenki
piugioia
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl